Se også

Detta selger som hakka møkk!

Årets regnværssommer i Sør-Norge har kostet kornbøndene rundt 600 millioner kroner. Og det skal bare bli mer nedbør og vind de kommende årene mener...